Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | Λεξικό όρων

Κεφάλαιο 2
Αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιστήσουμε την προσοχή μας στις αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών - το τμήμα του υπολογιστή που είναι ορατό στον προγραμματιστή. Αυτό το κεφάλαιο εισάγει μία μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών τεχνικών σχεδίασης με τις οποίες παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών. Έτσι, εστιάζουμε σε 4 θέματα:

1. Ταξινόμηση των αρχιτεκτονικών συνόλου εντολών 

2. Ποιες λειτουργίες του συνόλου εντολών υποστηρίζουν οι υπολογιστές

3. Τύποι τελεστέων, διευθυνσιοδότηση και κωδικοποίηση του συνόλου εντολών 

4. Εφαρμογή όλων των παραπάνω στο σύνολο εντολών των DLX, VAX, MIPS.

Oι ενότητες του κεφαλαίου αυτού είναι οι ακόλουθες :


 

1.

Ταξινόμηση αρχιτεκτονικών συνόλου εντολών 

Αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών

Αρχιτεκτονική στοίβας

             Πως υλοποιείται η δομή στοίβας σε έναν υπολογιστή

             H δομή στοίβας του υπολογιστή HP3000

Αρχιτεκτονική συσσωρευτή

Αρχιτεκτονική καταχωρητών γενικής χρήσης

 

2.

Λειτουργίες του συνόλου εντολών 

Κατηγορίες εντολών

             Eντολές ελέγχου ροής εκτέλεσης του προγράμματος

Λειτουργίες που υποστηρίζουν οι υπολογιστές RISC & CISC

             Mεταφορά δεδομένων

             Αριθμητικές και λογικές εντολές

             Εντολές ελέγχου ροής εκτέλεσης του προγράμματος

             Κινητής υποδιαστολής

 

3.

Σχεδίαση συνόλου εντολών

Τύποι και μεγέθη τελεστέων

Πως ερμηνεύονται οι διευθύνσεις μνήμης

Τρόποι διευθυνσιοδότησης

Κωδικοποίηση συνόλου εντολών

             Μεταβλητή κωδικοποίηση

             Σταθερή κωδικοποίηση

             Υβριδική κωδικοποίηση

 

4.

Η αρχιτεκτονική του υπολογιστή DLX

Καταχωρητές και τύποι δεδομένων στον DLX

Τρόποι διευθυνσιοδότησης στον DLX

Πως ερμηνεύονται οι διευθύνσεις μνήμης στον DLX

Κωδικοποίηση εντολών του DLX

Σύνολο εντολών του DLX

 

5.

Η αρχιτεκτονική του υπολογιστή VAX

Καταχωρητές και τύποι δεδομένων στον υπολογιστή VAX

Τρόποι διευθυνσιοδότησης στον VAX

Κωδικοποίηση εντολών του VAX

Σύνολο εντολών στον VAX

Ειδική εντολή του VAX για δεικτοδότηση πινάκων

 

5.

Η αρχιτεκτονική του υπολογιστή ΜIPS

Καταχωρητές και τύποι δεδομένων στον υπολογιστή MIPS

Τρόποι διευθυνσιοδότησης του υπολογιστή MIPS

Κωδικοποίηση εντολών του MIPS

Σύνολο εντολών του MIPS

Ο προσομοιωτής PCSPim

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Εκπαίδευση από Απόσταση
Υπεύθυνος καθηγήτρια : Γρηγοριάδου Μαρία,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών