Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Επόμενο | Ερωτήσεις επισκόπησης | Λεξικό όρων

 Ενότητα 3: Σχεδίαση συνόλου εντολών.

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τους τρόπους κωδικοποίησης και διευθυνσιοδότησης του συνόλου εντολών.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

απαριθμείτε τους κυριότερους τύπους τελεστέων,

 

εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους τίθενται περιορισμοί ευθυγράμμισης στα δεδομένα,

 

αναγνωρίζετε τους τρόπους διευθυνσιοδότησης,

 

αναφέρετε τους τρόπους κωδικοποίησης του συνόλου εντολών,

 

εξηγείτε τον τρόπο με τον οποίο κωδικοποιούνται οι εντολές των υπολογιστών VAX και DLX.ευθυγράμμιση, ενεργή διεύθυνση, προσδιοριστής διεύθυνσης


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Τύποι και μεγέθη τελεστέων

Πως ερμηνεύονται οι διευθύνσεις μνήμης

Τρόποι διευθυνσιοδότησης

Κωδικοποίηση συνόλου εντολών

             Μεταβλητή κωδικοποίηση

             Σταθερή κωδικοποίηση

             Υβριδική κωδικοποίηση

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών