Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Επόμενο | Ερωτήσεις επισκόπησης | Λεξικό όρων

 Ενότητα 2: Λειτουργίες Του Συνόλου Εντολών

 Σκοπός  

 


Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τις εντολές που υποστηρίζονται από τους υπολογιστές CISC και RISC και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εκτελούνται. Επίσης εξετάζονται οι διαφορές ανάμεσα σε αυτούς τους τύπους υπολογιστών και δίνονται παραδείγματα για την εκτέλεση των εντολών στους υπολογιστές VAX (CISC) και DLX (RISC).


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

απαριθμείτε τις κατηγορίες των λειτουργιών που υποστηρίζουν οι υπολογιστές,

 

προσδιορίζετε το τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτές τα δύο είδη υπολογιστών RISC & CISC,

 

εξηγείτε τον τρόπο με τον οποίο οι εντολές μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στη ροή εκτέλεση του προγράμματος,

 

προσδιορίζετε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους υπολογιστές RISC & CISC όσον αφορά την εκτέλεση των εντολών που υποστηρίζουν,

 

εφαρμόζετε την εκτέλεση των εντολών του υπολογιστή DLX χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό,

 

εξηγείτε τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εντολές των υπολογιστών DLX και VAX,PC - σχετική διακλάδωση, PC - σχετική διευθυνσιοδότηση, ανεξαρτησία θέσης, καταχωρητής συνθήκης, κλήση διαδικασίας


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Κατηγορίες εντολών

             Eντολές ελέγχου ροής εκτέλεσης του προγράμματος

Λειτουργίες που υποστηρίζουν οι υπολογιστές RISC & CISC

             Mεταφορά δεδομένων

             Αριθμητικές και λογικές εντολές

             Εντολές ελέγχου ροής εκτέλεσης του προγράμματος

             Κινητής υποδιαστολής

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών