Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Επόμενο | Ερωτήσεις επισκόπησης | Λεξικό όρων

 Ενότητα 1: Ταξινόμηση αρχιτεκτονικών συνόλου εντολών.

 Σκοπός  

 Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται οι αρχιτεκτονικές των υπολογιστών ανάλογα με τον τρόπο εσωτερικής αποθήκευσης και προσπέλασης των πληροφοριών για τους τελεστέους. Επίσης θα εξετάσουμε τη δομή της στοίβας και του συσσωρευτή. Τέλος θα αναφέρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά για το διαχωρισμό των αρχιτεκτονικών που χρησιμοποιούν καταχωρητές γενικής χρήσης.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε από τι αποτελείται μια θέση μνήμης,

 

διαχωρίζετε τα πεδία μιας εντολής και να εξηγείται τη λειτουργία καθενός από αυτά,

 

αναγνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται οι πληροφορίες για τη διεύθυνση ή την τιμή των τελεστέων,

 

κατατάσσετε τα είδη των αρχιτεκτονικών που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον τρόπο εσωτερικής αποθήκευσης των πληροφοριών για τους τελεστέους,

 

περιγράφετε τον τρόπο λειτουργίας της στοίβας και να εκτελείται τις δύο βασικές λειτουργίες της,

 

εξηγείτε τον τρόπο λειτουργίας του συσσωρευτή,

 

διαχωρίζετε τις αρχιτεκτονικές καταχωρητών γενικής χρήσης.απαριθμητής προγράμματος, πεδίο κωδικού λειτουργίας, τελεστής, πηγαίος τελεστέος, τελεστέος προορισμού, στοίβα, συσσωρευτής, καταχωρητής, κορυφή στοίβας, πυθμένας, δείκτης στοίβας, αρχιτεκτονική καταχωρητή-καταχωρητή, αρχιτεκτονική καταχωρητή-μνήμης


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών

Αρχιτεκτονική στοίβας

             Πως υλοποιείται η δομή στοίβας σε έναν υπολογιστή

             H δομή στοίβας του υπολογιστή HP3000

Αρχιτεκτονική συσσωρευτή

Αρχιτεκτονική καταχωρητών γενικής χρήσης

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών