Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Επόμενο | Ερωτήσεις επισκόπησης | Λεξικό όρων

 Ενότητα 4: H Αρχιτεκτονική του υπολογιστή DLX.


 Σκοπός  

 Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική του υπολογιστή DLX.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναφέρετε τους καταχωρητές και τους τύπους δεδομένων του DLX,

 

παρουσιάζετε τους τρόπους διευθυνσιοδότησης που χρησιμοποιούνται στον DLX,

 

αναφέρετε τους τρόπους κωδικοποίησης των εντολών του DLX,

 

απαριθμείτε τις εντολές που υποστηρίζει ο DLX,

 

εξηγείτε την εκτέλεση των εντολών που υποστηρίζει ο DLX.

Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Καταχωρητές και τύποι δεδομένων στον DLX

Τρόποι διευθυνσιοδότησης στον DLX

Πως ερμηνεύονται οι διευθύνσεις μνήμης στον DLX

Κωδικοποίηση εντολών του DLX

Σύνολο εντολών του DLX

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών