Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 2 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 5: H Αρχιτεκτονική του υπολογιστή VAX.


 Σκοπός  

 Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική του υπολογιστή VAX.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναφέρετε τους καταχωρητές και τους τύπους δεδομένων του VAX,

 

παρουσιάζετε τους τρόπους διευθυνσιοδότησης που χρησιμοποιούνται στον VAX,

 

αναφέρετε τους τρόπους κωδικοποίησης των εντολών του VAX,

 

απαριθμείτε τις εντολές που υποστηρίζει ο VAX,

 

εξηγείτε την εκτέλεση των εντολών που υποστηρίζει ο VAX.προσδιοριστής τελεστέου


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Καταχωρητές και τύποι δεδομένων στον υπολογιστή VAX

Τρόποι διευθυνσιοδότησης στον VAX

Κωδικοποίηση εντολών του VAX

Σύνολο εντολών στον VAX

Ειδική εντολή του VAX για δεικτοδότηση πινάκων

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών