Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 5 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο | Λεξικό όρων

Καταχωρητές και τύποι δεδομένων στον υπολογιστή VAX

    O VAX διαθέτει 16 καταχωρητές 32-bits που ονομάζονται R0,...,R15 και χρησιμοποιούνται ως εξής:

   Οι τύποι δεδομένων του VAX είναι: Όλα αυτά τα αριθμητικά δεδομένα μπορούν να τοποθετηθούν στην κύρια μνήμη ξεκινώντας από οποιαδήποτε διεύθυνση byte. Όταν κάποιος αριθμός αποτελείται από περισσότερα του ενός byte, τότε το λιγότερο σημαντικό byte τοποθετείται στη μικρότερη διεύθυνση (Little Endian).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

* Πόσους καταχωρητές διαθέτει ο υπολογιστής DLX και με ποιον τρόπο αυτοί χρησιμοποιούνται; Στην περίπτωση που δυσκολεύεστε να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή, κρίνεται σκόπιμο να επαναλάβετε τη μελέτη της 4ης ενότητας και συγκεκριμένα της υποενότητας: «Καταχωρητές και τύποι δεδομένων στον DLX».
* Ποιες διαφορές παρατηρείτε ανάμεσα στους καταχωρητές του DLX και του VAX;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1