Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 4 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο | Λεξικό όρων

Καταχωρητές και τύποι δεδομένων στον DLX

    O DLX διαθέτει τους εξής καταχωρητές:

 Οι τύποι δεδομένων του DLX είναι:
 
 
  
wpe5.jpg (3048 bytes).