Κεφάλαιο 2 | Ενότητα 5 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Προηγούμενο | Λεξικό όρων


Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν...
Ο υπολογιστής VAΧ υποστηρίζει όλους του συνήθεις τύπους δεδομένων, ενώ διαθέτει 16 καταχωρητές εκ των οποίων οι 12 είναι γενικής χρήσης.
Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι διευθυνσιοδότησης στον VAΧ. Στην περίπτωση που ο καταχωρητής ο οποίος βρίσκεται στον προσδιοριστή τελεστέου είναι ο απαριθμητής προγράμματος, τότε προκύπτουν και άλλοι τρόποι διευθυνσιοδότησης (απευθείας, απόλυτος, σχετικός, έμμεσος σχετικός).
Κάθε εντολή στον VAX αποτελείται από ένα πεδίο στο οποίο αποθηκεύεται ο κωδικός εντολής και ακολουθούν 1 έως 6 προσδιοριστές τελεστέων που αντιστοιχούν στους τελεστέους της εντολής.
Το σύνολο εντολών που υποστηρίζει ο υπολογιστής VAX αποτελείται από: τις αριθμητικές και λογικές εντολές, τις εντολές μεταφοράς δεδομένων και τις εντολές ελέγχου.
Ο υπολογιστής VAX περιέχει μια ειδική εντολή για δεικτοδότηση πινάκων, η οποία έχει κωδικό INDEX.