Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | Λεξικό όρων

Κεφάλαιο 1
Bασικές Αρχές Απόδοσης Υπολογιστικών Συστημάτων


Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στην απόδοση των υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και στην απόδοση της ΚΜΕ ειδικότερα, μελετώντας και συγκρίνοντας μεγέθη όπως η απόδοση και ο χρόνος εκτέλεσης. Έτσι, εστιάζουμε σε 2 θέματα:
        1. Μέτρηση, καταγραφή και σύγκριση της απόδοσης ενός υπολογιστικού συστήματος.
        2. Μέτρηση και δείκτες απόδοσης της ΚΜΕ.

Οι ενότητες του κεφαλαίου είναι οι ακόλουθες:


 

1.

Η απόδοση ενός υπολογιστικού συστήματος

Μέτρηση και καταγραφή της απόδοσης  

Μέτρα του χρόνου εκτέλεσης

Προγράμματα δοκιμής 

Σύγκριση - Αποτελέσματα Απόδοσης  

Συνολικός Χρόνος Εκτέλεσης και Σταθμισμένος Χρόνος Εκτέλεσης 

Κανονικοποιημένος Χρόνος Εκτέλεσης - Συγκρίσεις 

Υπέρ και κατά του Γεωμετρικού Μέσου

Πλάνες και Παγίδες  

MIPS

MFLOPS

Τα σύνθετα προγράμματα δοκιμής

Τα προγράμματα δοκιμής

H κορυφαία και μέση Απόδοση

 

2.

Η Απόδοση της ΚΜΕ

Ποσοτικές Αρχές Σχεδιασμού Υπολογιστών 

Ο Νόμος του Amdahl

Η εξίσωση της απόδοσης της ΚΜΕ 

Μέτρηση των συνιστωσών της απόδοσης της ΚΜΕ 

Οι δείκτες απόδοσης της ΚΜΕ: Επιτυχίες - Αποτυχίες 

Η τοπικότητα της αναφοράς και η απόδοση της ΚΜΕ 

 


Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
Υπεύθυνη καθηγήτρια : Γρηγοριάδου Μαρία,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών