Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 5 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 2η: Τύποι και Χαρακτηριστικά των Συσκευών I/O

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τους διάφορους τύπους αποθηκευτικών συσκευών και να περιγράψει τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναφέρετε τουλάχιστον 10 συσκευές Ι/Ο και τα χαρακτηριστικά τους,

 

περιγράφετε τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των μαγνητικών δίσκων και των μαγνητικών ταινιών,

 

προσδιορίζετε τα πλεονεκτήματα των οπτικών δίσκων και των USB flash δίσκων,

 

συγκρίνετε τους διάφορους τύπους συσκευών Ι/Ο.μαγνητικός δίσκος, οπτικός δίσκος, CD, DVD, USB δίσκος


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Χαρακτηριστικά των συσκευών Ι/Ο

Τύποι αποθηκευτικών συσκευών

             Μαγνητικοί Δίσκοι

             Οπτικοί Δίσκοι

              USB δίσκοι

              Μαγνητικές ταινίες

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών