Κεφάλαιο 5 | Ενότητα 2 | Ερωτήσεις Επισκόπησης | Προηγούμενο | Λεξικό όρων


Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν...

Τρία βασικά χαρακτηριστικά των συσκευών Ι/Ο αποτελούν η συμπεριφορά, ο συνεργάτης και ο ρυθμός δεδομένων.

Μερικές συσκευές Ι/Ο είναι το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ο εκτυπωτής και τα δίκτυα. Όσον αφορά στις αποθηκευτικές συσκευές οι κυριότερες είναι οι μαγνητικοί και οπτικοί δίσκοί, οι USB δίσκοί, καθώς και οι μαγνητικές ταινίες.

Οι σκληροί δίσκοι πλεονεκτούν έναντι των δισκετών γιατί είναι μεγαλύτεροι, έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα δεδομένων και ταχύτητα. Αποτελούνται από πλάκες που περιέχουν ατράκτους που με τη σειρά τους περιέχουν τομείς.

Η διαδικασία προσπέλασης των δεδομένων αποτελείται από τρία στάδια: την αναζήτηση, την περιστροφή του κατάλληλου τομέα κάτω από την κεφαλή και το διάβασμα των δεδομένων. Ο χρόνος προσπέλασης είναι το άθροισμα των καθυστερήσεων των τριών βημάτων συν το χρόνο επιβάρυνσης του ελεγκτή.

Οι οπτικοί δίσκοι αποτελούν σοβαρό ανταγωνιστή των προϋπαρχόντων μέσων αποθήκευσης: είναι φτηνοί με μεγάλη χωρητικότητα, ωστόσο χρησιμοποιούνται μόνο για ανάγνωση δεδομένων κι όχι εγγραφή. Αυτό όμως δεν ισχύει και για τους οπτικούς δίσκους του τύπου CD-RW. Επιπλέον οι νέου τύπου οπτικοί δίσκοι DVD και οι USB flash δίσκοι προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Οι μαγνητικές ταινίες έχουν τεράστια χωρητικότητα αλλά αργή πρόσβαση σε σχέση με τους σκληρούς δίσκους. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εφεδρικών αρχείων.