Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 5 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 3η: Οι Αρτηρίες του Υπολογιστή

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει τις αρτηρίες των υπολογιστών, τον τρόπο λειτουργίας και τη σύστασή τους.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

ορίζετε την έννοια της αρτηρίας,

 

επισημαίνετε τα βασικά χαρακτηριστικά μίας USB αρτηρίας,

 

περιγράφετε τις συνδέσεις συσκευών Ι/Ο με τον επεξεργαστή και τη μνήμη,

 

απαριθμείτε τα βήματα για τη λειτουργία μιας εγγραφής στο δίσκο μέσω μιας αρτηρίας,

 

εξηγείτε τον τρόπο με τον οποία εκτελείται μια ανάγνωση στο δίσκο μέσω μιας αρτηρίας.αρτηρία, αρτηρία Ι/Ο, εσωτερική αρτηρία, αρτηρία δικτύου,


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Αρτηρίες: συνδέοντας συσκευές I/O με τον Επεξεργαστή και τη Μνήμη

Συναλλαγές αρτηρίας – Ανάγνωση / Εγγραφή

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών