Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 5 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 4η: Τύποι και Πρότυπα αρτηριών

 Σκοπός  

 


Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει τους τρεις τύπους αρτηρίας και τα επικρατέστερα πρότυπα αρτηριών που χρησιμοποιούνται σε ένα υπολογιστικό σύστημα, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά αυτών.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

απαριθμείτε τους τύπους αρτηριών,

 

συγκρίνετε τους διαφορετικούς τύπους αρτηριών βάσει των χαρακτηριστικών τους,

 

προτείνετε μεθόδους για την αύξηση του εύρους ζώνης μιας αρτηρίας

 

διαχωρίζετε τα πρότυπα αρτηρίας και τα χαρακτηριστικά τους,

 

εξηγείτε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή των αρτηριών για το σχεδιασμό των υπολογιστικών συστημάτων.  αρτηρία επεξεργαστή-μνήμης  αρτηρία Ι/Ο,  αρτηρία κεντρικής πλακέτας


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Τύποι Αρτηριών

Αυξάνοντας το εύρος ζώνης της αρτηρίας

Πρότυπα αρτηρίας

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών