Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 5 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 5η: Σύγχρονες και ασύγχρονες αρτηρίες - Πρωτόκολλο διαχωρισμένης συναλλαγής

 Σκοπός  

 


Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει τη λειτουργία των σύγχρονων και ασύγχρονων αρτηριών και να παρουσιάσει το πρωτόκολλο χειραψίας και το πρωτόκολλο διαχωρισμένης συναλλαγής.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε τη λειτουργία των σύγχρονων και ασύγχρονων αρτηριών,

 

συγκρίνετε τις σύγχρονες και ασύγχρονες αρτηρίες,

 

προσδιορίζετε το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται σε κάθε αρτηρία,

 

περιγράφετε τα βήματα τα οποία εκτελούνται στο πρωτόκολλο χειραψίας και στο πρωτόκολλο διαχωρισμένης συναλλαγής.  σύγχρονη αρτηρία,  ασύγχρονη αρτηρία,  πρωτόκολλο χειραψίας,  πρωτόκολλο διαχωρισμένης συναλλαγής


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Σύγχρονες και Ασύγχρονες Αρτηρίες

Επιλογή μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης αρτηρίας

Εναλλακτική υλοποίηση / Το πρωτόκολλο διαχωρισμένης συναλλαγής αρτηρίας

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών