Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 5 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 6η: Αποκτώντας πρόσβαση στην αρτηρία.

 Σκοπός  

 Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει τους τρόπους με τους οποίους οι διάφορες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην αρτηρία μπορούν όλες να εξυπηρετηθούν από αυτή, με τη βοήθεια των κυρίων αρτηρίας και να παρουσιάσει τα σχήματα διαιτησίας αρτηρίας.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε τον τρόπο απόκτησης πρόσβασης στην αρτηρία,

 

προσδιορίζετε το ρόλο του κυρίου αρτηρίας,

 

απαριθμείτε τα κριτήρια επιλογής των σχημάτων διαιτησίας,

 

κατηγοριοποιείτε τα σχήματα διαιτησίας.  κύριος αρτηρίας,   διαιτησία αρτηρίας


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Η πρόσβαση στην αρτηρία

Διαιτησία Αρτηρίας

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών