Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 5 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 7η: Διασυνδέοντας Συσκευές I/O με τη Μνήμη, τον Επεξεργαστή και το Λειτουργικό Σύστημα - Μέθοδος της εξέτασης.

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εξετάσει το ρόλο του λειτουργικού συστήματος και τον τρόπο επικοινωνίας του επεξεργαστή, της μνήμης και των συσκευών Ι/Ο.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος,

 

εξηγείτε τον τρόπο επικοινωνίας του επεξεργαστή, της μνήμης και των συσκευών Ι/Ο,

 

αναφέρετε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να δώσει ο επεξεργαστής εντολές στις συσκευές Ι/Ο,

 

αιτιολογείτε γιατί η μέθοδος της εξέτασης είναι ο απλούστερος τρόπος για την επικοινωνία του επεξεργαστή με μία συσκευή Ι/Ο.  μέθοδος εξέτασης


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος

Δίνοντας ο Επεξεργαστής Εντολές στις Συσκευές I/O

Επικοινωνώντας με τον επεξεργαστή / Εξέταση

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών