Κεφάλαιο 5 | Ενότητα 7 | Eρωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

  Επικοινωνώντας με τον επεξεργαστή/Εξέταση

Η διαδικασία κατά την οποία περιοδικά ελέγχονται τα bits του καταχωρητή κατάστασης μιας συσκευής για να διαπιστωθεί αν είναι ώρα για την επόμενη λειτουργία I/O ή αν χρειάζεται η επέμβαση του επεξεργαστή ονομάζεται εξέταση (polling).
Στο προηγούμενο παράδειγμα που αναφερόταν στον εκτυπωτή DEC LP11 είδαμε μια περίπτωση εξέτασης.

Η εξέταση είναι ο απλούστερος τρόπος για να επικοινωνεί μία συσκευή I/O με τον επεξεργαστή. Η συσκευή I/O απλά τοποθετεί τις πληροφορίες σε έναν καταχωρητή Κατάστασης και ο επεξεργαστής απλώς «έρχεται» και τις λαμβάνει. Ο επεξεργαστής έχει τον απόλυτο έλεγχο  και κάνει όλη τη δουλειά. Το ποντίκι, για παράδειγμα, είναι μία συσκευή μόνο εισόδου η οποία συνήθως προσπελαύνεται μέσω εξέτασης.

Μειονέκτημα: Το μειονέκτημα της εξέτασης είναι ότι μπορεί να σπαταλήσει αρκετό χρόνο επεξεργαστή αφού οι επεξεργαστές είναι κατά πολύ ταχύτεροι από τις συσκευές I/O. Ο επεξεργαστής μπορεί να έχει διαβάσει τον καταχωρητή Κατάστασης πολλές φορές, για να διαπιστώνει κάθε φορά απλώς ότι η συσκευή δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει μία λειτουργία I/O που είναι σχετικά αργή, ή ότι το ποντίκι δεν έχει μετακινηθεί από την τελευταία στιγμή που εξετάστηκε. Δηλαδή η επεξεργαστική ισχύς αναλώνεται σε άσκοπες ενέργειες.

Ακόμα και όταν η συσκευή ολοκληρώσει μία λειτουργία, πρέπει να διαβάσουμε την κατάσταση της για να διαπιστώσουμε αν η λειτουργία ήταν επιτυχής.

Παράδειγμα
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Να περιγράψετε συνοπτικά τη μέθοδο της εξέτασης και να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τα οποία έχει. Να συγκρίνετε την απάντησή σας την υποενότητα: «Επικοινωνώντας με τον επεξεργαστή/Εξέταση»


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

Να αναφέρετε συσκευές Ι/Ο όπου τα πλεονεκτήματα της εξέτασης υπερτερούν και συσκευές όπου η εξέταση κρίνεται ακατάλληλη μέθοδος.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5