Κεφάλαιο 5 | Ενότητα 4 | Ερωτήσεις Επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Αυξάνοντας το Εύρος Ζώνης της Αρτηρίας

Αν και σε μεγάλο βαθμό το εύρους ζώνης μίας αρτηρίας καθορίζεται από την επιλογή σύγχρονου ή ασύγχρονου πρωτοκόλλου - όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα – και από τη συχνότητα ρολογιού που λειτουργεί αυτή , αρκετοί άλλοι παράγοντες επηρεάζουν το εύρος ζώνης που μπορεί να επιτευχθεί από μία απλή μεταφορά. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι:

Εύρος των γραμμών δεδομένων:Αυξάνοντας το εύρος των γραμμών δεδομένων της αρτηρίας, οι μεταφορές πολλών λέξεων δεδομένων απαιτούν λιγότερους κύκλους αρτηρίας.

Ξεχωριστές γραμμές διευθύνσεων και δεδομένων έναντι πολυπλεγμένων: Χρησιμοποιώντας ξεχωριστές γραμμές για διευθύνσεις και δεδομένα θα κάνουμε ταχύτερες τις εγγραφές, επειδή η διεύθυνση και τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν – ταυτόχρονα- σε ένα κύκλο αρτηρίας. (Το παράδειγμά μας σχήμα 5.3.2) χρησιμοποιούσε τα ίδια καλώδια τόσο για διευθύνσεις όσο και για δεδομένα.)

Μεταφορές μπλοκ: Επιτρέποντας στην αρτηρία να μεταφέρει πολλές λέξεις σε διαδοχικούς κύκλους αρτηρίας από τη μία άκρη της αρτηρίας στην άλλη (back-to-back), χωρίς να στέλνουμε συνεχώς διευθύνσεις ή να αποδεσμεύουμε την αρτηρία ο χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά ενός μεγάλου μπλοκ θα ελαττωθεί.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Καθεμιά από αυτές τους εναλλακτικούς σχεδιασμούς θα αυξήσει την απόδοση της αρτηρίας για μία απλή μεταφορά σε αυτήν. Ποιο θα είναι το κόστος της υλοποίησης των σχεδιασμών, για τη βελτίωση του εύρους ζώνης της αρτηρίας;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3