Κεφάλαιο 5 | Ενότητα 3  | Ερωτήσεις Επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

   Συναλλαγές αρτηρίας – ανάγνωση / εγγραφή

Ας θεωρήσουμε μία τυπική συναλλαγή αρτηρίας (bus transaction).Μία συναλλαγή αρτηρίας περιλαμβάνει δύο μέρη:

1o. Την αποστολή της διεύθυνσης,
2o. Τη λήψη ή την αποστολή των δεδομένων.

Οι συναλλαγές αρτηρίας ορίζονται τυπικά από το τι εκτελούν στη μνήμη.

Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική ορολογία θα αντιστοιχήσουμε στην ανάγνωση και εγγραφή τους όρους έξοδος και είσοδος  αντίστοιχα, οι οποίοι ορίζονται πάντα από την πλευρά της μνήμης.

Το σχήμα 5.3.2 δείχνει τα βήματα σε μία τυπική λειτουργία εξόδου, κατά την οποία τα δεδομένα θα διαβαστούν από τη μνήμη και θα σταλούν στη συσκευή. Το σχήμα 5.3.3 απεικονίζει τα βήματα σε μία λειτουργία εισόδου, όπου τα δεδομένα διαβάζονται από τη συσκευή και γράφονται στη μνήμη. /font>

Σχήμα 5.3.2 - Τα τρία βήματα μίας λειτουργίας εξόδου. Σε κάθε βήμα οι μονάδες που συμμετέχουν ενεργά στην επικοινωνία φαίνονται έντονες. Σημειώστε ότι οι γραμμές δεδομένων της αρτηρίας μπορούν να μεταφέρουν και μία διεύθυνση (όπως στο βήμα α) και δεδομένα (όπως στο βήμα γ). (α) Πρώτο βήμα σε μία λειτουργία εξόδου που διαβάζει από τη μνήμη. Οι γραμμές ελέγχου δηλώνουν μία αίτηση ανάγνωσης, ενώ οι γραμμές δεδομένων περιέχουν τη διεύθυνση. (β) Δεύτερο βήμα σε μία λειτουργία εξόδου. Η μνήμη προσπελαύνει τα δεδομένα. (γ)Τρίτο και τελευταίο βήμα σε μία λειτουργία εξόδου. Η μνήμη μεταφέρει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τις γραμμές δεδομένων της αρτηρίας, ειδοποιώντας μέσω των γραμμών ελέγχου ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα. Η συσκευή αποθηκεύει τα δεδομένα όπως εμφανίζονται στην αρτηρία.

Σχήμα 6.3.3 - Μία λειτουργία εισόδου απαιτεί λιγότερο ενεργό χρόνο επειδή η συσκευή δε χρειάζεται να περιμένει τη μνήμη για να προσπελάσει τα δεδομένα. Στα βήματα που φαίνονται, υποθέτουμε ότι η συσκευή περιμένει τη μνήμη να δηλώσει την ετοιμότητά της, αλλά ακόμα κι αυτό δε θα είναι αληθινό σε μερικά συστήματα. Οπως στις προηγούμενες εικόνες, οι μονάδες που συμμετέχουν ενεργά σε κάθε βήμα της επικοινωνίας φαίνονται έντονες. Η σκίαση της μνήμης στο βήμα (β) δηλώνει ότι γράφει. (α)Πρώτο βήμα σε μία λειτουργία εισόδου. Οι γραμμές ελέγχου δηλώνουν μία αίτηση εγγραφής στη μνήμη, ενώ οι γραμμές δεδομένων περιέχουν τη διεύθυνση. (β)Οταν η μνήμη είναι έτοιμη, ειδοποιεί τη συσκευή, η οποία κατόπιν μεταφέρει τα δεδομένα. Τυπικά, η μνήμη θα αποθηκεύει τα δεδομένα καθώς τα παραλαμβάνει. Η συσκευή δε χρειάζεται να περιμένει την ολοκλήρωση της αποθήκευσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

 • Να απαριθμήσετε τα βήματα τα οποία απαιτούνται για μία συναλλαγή ανάγνωσης μέσω αρτηρίας και να παρουσιάσετε τα βήματα αυτά σχηματικά. Να συγκρίνετε την απάντησή σας με το σχήμα 5.3.2.
 • Ομοίως για μια συναλλαγή εγγραφής. Να συγκρίνετε την απάντησή σας με το σχήμα 5.3.3.

  Παράδειγμα

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5

  Να συγκρίνετε τις συναλλαγές ανάγνωσης και εγγραφής όσον αφορά στην αναμονή στον δίσκο (για να δεχτεί ή να στείλει τα δεδομένα αντίστοιχα).
  (Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε το σχήμα 5.3.4 το οποίο απεικονίζει τα σήματα ελέγχου.)

   

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5