Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 5 | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 1η: Είσοδος / Έξοδος - Η απόδοση ενός συστήματος

 Σκοπός  

 


Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να τονίσει την αναγκαιότητα της Εισόδου / Εξόδου σε ένα υπολογιστικό σύστημα, καθώς επίσης και να ορίσει τις έννοιες του χρόνου απόκρισης και του ρυθμού διαμεταγωγής.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

κατονομάζετε συσκευές Εισόδου/Εξόδου,

 

εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους οι συσκευές Ι/Ο έχουν παραμεληθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα ενός υπολογιστή,

 

υπολογίζετε τον χρόνο απόκρισης και το ρυθμό διαμεταγωγής.συσκευή εισόδου/εξόδου, χρόνος απόκρισης ρυθμός διαμεταγωγής, χρόνος εισόδου, χρόνος απόκρισης συστήματος χρόνος σκέψης, χρόνος διεξαγωγής


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Είσοδος / έξοδος (Ι/Ο) και η χρησιμότητά της

Χρόνος απόκρισης εναντίον ρυθμού διαμεταγωγής

             Θεωρήματα για υπολογισμό του χρόνου απόκρισης και του ρυθμού διαμεταγωγής

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών