Κεφάλαιο 5 | Ενότητα2 | Eρωτήσεις Επισκόπησης | Επόμενο | Λεξικό όρων

Χαρακτηριστικά των συσκευών Ι/Ο

Οι συσκευές I/O είναι απίστευτα ποικιλόμορφες. Τρία χαρακτηριστικά είναι χρήσιμα για την οργάνωση αυτής της πλούσιας γκάμας:

Για παράδειγμα, ένα πληκτρολόγιο είναι μία συσκευή εισόδου που χρησιμοποιείται από έναν άνθρωπο με ένα μέγιστο ρυθμό δεδομένων περίπου 10 bytes ανά δευτερόλεπτο. Το σχήμα 5.2.1 δείχνει μερικές από τις συσκευές I/O που συνδέονται με υπολογιστές.

Συσκευή

Συμπεριφορά Συνεργάτης Ρυθμός δεδομένων (KB/sec)
Πληκτρολόγιο Είσοδος Ανθρωπος    0.01
Ποντίκι Είσοδος Ανθρωπος    0.02
Είσοδος φωνής Είσοδος Ανθρωπος    0.02
Σαρωτής Είσοδος Ανθρωπος 200.00
Εξοδος φωνής Εξοδος Ανθρωπος 0.60
Εκτυπωτής Γραμμής  Εξοδος  Ανθρωπος 1.00
Εκτυπωτής Laser Εξοδος  Ανθρωπος 100.00
Οθόνη γραφικών Εξοδος  Ανθρωπος 30000.00
Τερματικό δικτύου Είσοδος ή Εξοδος Μηχανή 0.05
Δίκτυο LAN Είσοδος ή Εξοδος Μηχανή 200.00
Δισκέτα Αποθήκευση Μηχανή 50.00
Οπτικός δίσκος Αποθήκευση Μηχανή 500.00
Μαγνητική ταινία Αποθήκευση Μηχανή 2000.00
Μαγνητικός δίσκος Αποθήκευση Μηχανή 2000.00

Σχήμα 5.2.1 - συσκευές Ι/Ο που συνδέονται με υπολογιστές

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Να απαριθμήσετε τουλάχιστον 10 συσκευές Ι/Ο και να αναφέρετε για κάθε μία από αυτές: τη συμπεριφορά της, το συνεργάτη, καθώς και την τάξη του ρυθμού δεδομένων της. Να συγκρίνετε την απάντησή σας με το σχήμα 5.2.1.