Κεφάλαιο 5 | Ενότητα 2 | Ερωτήσεις Επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων
 Τύποι αποθηκευτικών συσκευών

Ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει στις συσκευές που χρησιμεύουν για την αποθήκευση δεδομένων υπολογιστή. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στους μαγνητικούς δίσκους, στους οπτικούς δίσκους και στις μαγνητικές ταινίες.