Κεφάλαιο 5 | Ενότητα 2 | Ερωτήσεις Επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Οπτικοί δίσκοι

Οι οπτικοί δίσκοι (CD-ROMs - compact disk ROMs) αποτελούν πλέον σοβαρό ανταγωνιστή των μαγνητικών δίσκων. Το CD-ROM μπορεί ν' αφαιρείται από τον υπολογιστή και η κατασκευή είναι σχετικά ανέξοδη, όμως οι περισσότεροι και οι πιο προσιτοί τύποι είναι αποθηκευτικά μέσα μόνο - διαβάσματος (read-only). Εκτός από τα CDROM στα οποία δεν επιτρέπεται η αλλαγή των περιεχόμένων τους έχουν κατασκευαστεί και CD επανεγράψιμα. Σε αυτά ο οπτικός δίσκος δεν έχει σταθερά δεδομένα και μπορεί ουσιαστικά να χρησιμοποιηθεί ως ένα ευέλικτο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων. Αυτοί οι δίσκοι ονομάζονται CD-RW .
Το χαμηλό κόστος κατασκευής του το έχει καταστήσει δημοφιλές μέσο για τη διαμοίραση πληροφορίας, αλλά όχι και για την εγγραφή πληροφορίας σ' αυτό.
Ταυτόχρονα, λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς τους, οι των οπτικοί δίσκοι σε μεγάλο βαθμό έχουν αντικαταστήσει τους εύκαμπτους δίσκους (floppy - disks), που μέχρι σήμερα ήταν το κυρίαρχο μέσο για την ανταλλαγή λογισμικού. Ιδιαίτερα οι επανεγγράψιμοι οπτικοί δίσκοι έχουν τις δυνατότητες να ανταγωνιστούν τις νέες τεχνολογίες των μαγνητικών ταινιών για την αποθήκευση αρχείων.
Την τελευταία πενταετία έχει εμφανιστεί ένας νέος τύπος οπτικών δίσκων τα DVD (digital video disk). Τα DVD ενώ έχουν τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις με τα παλαιότερα CDROMs έχουν υψηλότερη χωρητικότητα που ξεπερνάει τα 17 GB. Η αύξηση της χωρητικότητας οφείλεται στην καλύτερη τεχνολογία του laser ανάγνωσης η οποία επιτρέπει στα sectors του δίσκου να είναι πιο κοντά μεταξύ τους. Τα DVD έχουν πλέον σχεδόν αντικαταστήσει τα CDROM, από τη στιγμή που το κόστος κατασκευής έχει φτάσει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και η χωρητικότητά τους είναι πολύ μεγαλύτερη των CDROM. Σε αναλογία με τα CD-RW, έχουν κατασκευαστεί DVD επανεγράψιμα, τα οποία ονομάζονται DVD-RW.