Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | Λεξικό όρων

Κεφάλαιο 4
Η μνήμη των υπολογιστικών συστημάτων

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στη μνήμη των υπολογιστικών συστημάτων. Έτσι, εστιάζουμε σε 4 θέματα:

1. Η οργάνωση της μνήμης και η ιεραρχία που ακολουθούν τα τμήματα της μνήμης για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της.

2. Η κύρια μνήμη και η απόδοσή της.

3. Οι βασικές λειτουργίες της κρυφής μνήμης και η απόδοσή της.

4. Η ιδεατή μνήμη και η προστασία της.Oι ενότητες του κεφαλαίου αυτού είναι οι ακόλουθες :


1.

Μνήμη - Κύρια μνήμη

Η μνήμη υπολογιστών  

Η Ιεραρχία μνήμης  

Η μνήμη και η οργάνωσή της  

Η κύρια μνήμη και τα κριτήρια της απόδοσής της 

Αρχιτεκτονικές για τη βελτίωση της απόδοσης της κύριας μνήμης 

Η ευρύτερη κύρια μνήμη

Απλή εναλλασσόμενη μνήμη

Ανεξάρτητες τράπεζες μνήμης - Αποφυγή συγκρούσεων

 

2.

Η κρυφή μνήμη και η λειτουργία της

Η κρυφή μνήμη

Λειτουργίες της κρυφής μνήμης

Η λειτουργία του εντοπισμού

Η λειτουργία της Τοποθέτησης και της αντικατάστασης

Η λειτουργία της Ανάγνωσης και της Εγγραφής

 

3.

Η απόδοση της κρυφής μνήμης

Μέτρηση της απόδοσης της κρυφής μνήμης

Μείωση των αποτυχιών της κρυφής μνήμης

Τεχνικές μείωσης του ρυθμού αποτυχίας

Μείωση της ποινής αποτυχίας της κρυφής μνήμης

Μείωση του χρόνου επιτυχίας

 

4.

Η Ιδεατή μνήμη και η προστασία της

Η ιδεατή μνήμη

Σύγκριση ιδεατής μνήμης και κρυφής μνήμης

Τεχνικές για γρήγορη μετάφραση διευθύνσεων

Επιλογή μεγέθους σελίδας

Προστασία σε περιβάλλοντα πολυπρογραμματισμού

Η προστασία των διεργασιών

 


Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Εκπαίδευση από Απόσταση
Υπεύθυνος καθηγήτρια : Γρηγοριάδου Μαρία,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών