Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 4 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 2η: Η κρυφή μνήμη και η λειτουργία της

 Σκοπός  

 
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει την οργάνωση και τις βασικές λειτουργίες της κρυφής μνήμης.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε την κρυφή μνήμη,

 

απαριθμείτε τις βασικές λειτουργίες της κρυφής μνήμης,

 

εντοπίζετε ή να τοποθετείτε ένα μπλοκ στην κρυφή μνήμη,

 

επιλέγετε το μπλοκ που πρέπει να αντικατασταθεί,

 

περιγράφετε τη διαδικασία ανάγνωσης και εγγραφής στην κρυφή μνήμη.κρυφή μνήμη,   μπλοκ,   εντοπισμός,   τοποθέτηση,   αντικατάσταση,   αποτυχία κρυφής μνήμης,   πλήρως συσχετιστική κρυφή μνήμη,   κρυφή μνήμη άμεσης αντιστοίχησης,   σύνολο-συσχετιστική κρυφή μνήμη,   κρυφή μνήμη επανεγγραφής,   ψηφίο εγκυρότητας,  


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Η κρυφή μνήμη

Λειτουργίες της κρυφής μνήμης

Η λειτουργία του εντοπισμού

Η λειτουργία της τοποθέτησης και της αντικατάστασης

Η λειτουργία της ανάγνωσης και της εγγραφής

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών