Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 4 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 3η: Η απόδοση της κρυφής μνήμης

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της κρυφής μνήμης και να παρουσιάσει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να μειώσουμε τις αποτυχίες, την ποινή αποτυχίας και το χρόνο επιτυχίας της κρυφής μνήμης.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

υπολογίζετε την απόδοση της κρυφής μνήμης,

 

προτείνετε τρόπους για τη βελτίωση της απόδοσης της κρυφής μνήμης,

 

κατηγοριοποιείτε τις αποτυχίες της κρυφής μνήμης ανάλογα με την αιτία δημιουργίας τους,

 

περιγράφετε τις τεχνικές μείωσης των αποτυχιών, του ρυθμού αποτυχίας και της ποινής αποτυχίας της κρυφής μνήμης,

 

προσδιορίζετε τον τρόπο μείωσης του χρόνου επιτυχίας.μέσος χρόνος πρόσβασης,   χρόνος επιτυχίας,   ρυθμός αποτυχίας,   ποινή αποτυχίας,   αναγκαστικές αποτυχίες,   αποτυχία χωρητικότητας,   αποτυχία σύγκρουσης,   κρυφή μνήμη θύμα,   υπο-μπλοκ,  


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Η απόδοση της κρυφής μνήμης

Mείωση των αποτυχιών της κρυφής μνήμης

             Τεχνικές μείωσης του ρυθμού αποτυχίας

Μείωση της ποινής αποτυχίας της κρυφής μνήμης

Μείωση του χρόνου επιτυχίας

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών