Κεφάλαιο 5 | Ενότητα 3 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Προηγούμενο | Επόμενο| Λεξικό όρων

Mείωση των αποτυχιών της κρυφής μνήμης

  Για να μειωθεί ο ρυθμός αποτυχίας των προσβάσεων στην κρυφή μνήμη, θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες που τις προκαλούν. Οι αποτυχίες στην κρυφή μνήμη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία δημιουργίας τους:

  Οι αποτυχίες σύγκρουσης επιπλέον διακρίνονται σε 4 είδη αποτυχίων ανάλογα με τη μείωση της συσχετιστικότητας. Πιο συγκεκριμένα οι διακρίσεις αυτές είναι:

   Η πλήρως συσχετιστική τοποθέτηση αποφεύγει όλες τις αποτυχίες σύγκρουσης, είναι ακριβή στο υλικό, μπορεί να επιβραδύνει τον ρυθμό του ρολογιού του επεξεργαστή και οδηγεί σε χαμηλότερη ολική απόδοση.

Υπάρχουν λίγα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τη χωρητικότητα, εκτός απ' το να μεγαλώσουμε την κρυφή μνήμη. Κάνοντας τα μπλοκ μεγαλύτερα, μειώνεται το πλήθος των αναγκαστικών αποτυχιών, επειδή μειώνεται και ο συνολικός αριθμός των μπλοκ που χωράνε στη μνήμη, αλλά μεγαλύτερα μπλοκ μπορούν να αυξήσουν άλλων ειδών αποτυχίες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Να κατηγοριοποιήσετε τις αποτυχίες της κρυφής μνήμης ανάλογα με την αιτία δημιουργίας τους. Να συγκρίνετε την απάντησή σας με την παράγραφο που μόλις διαβάσατε: «Η μείωση των αποτυχιών της κρυφής μνήμης».