Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 4 | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 1η: Μνήμη - Κύρια μνήμη

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τη μνήμη των υπολογιστών και τους τύπους της. Συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε στην κύρια μνήμη, την ιεραρχία, την οργάνωση και την απόδοση αυτής.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε τη μνήμη των υπολογιστών και να αναφέρετε του τύπους της,

 

ιεραρχείτε τα είδη της μνήμης σε επίπεδα,

 

εξηγείτε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η κύρια μνήμη,

 

προσδιορίζετε τα κριτήρια για την απόδοση της κύριας μνήμης,

 

απαριθμείτε τις αρχιτεκτονικές για τη βελτίωση της απόδοσης της κύριας μνήμης,

 

προτείνετε τρόπους για την αποφυγή των συγκρούσεων των τραπεζών μνήμης.μνήμη,  μπλοκ,  κελί μνήμης,  ιεραρχία μνήμης,  κρυφή μνήμη,  αρχή τοπικότητας ή τοπικότητα αναφοράς,  τοπικότητα χώρου,  τοπικότητα χρόνου,  ευρύτερη κύρια μνήμη,   εναλλασσόμενη μνήμη,  τράπεζα μνήμης


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Η μνήμη υπολογιστών

Η Ιεραρχία μνήμης

Η μνήμη και η οργάνωση της

Η κύρια μνήμη και τα κριτήρια της απόδοσής της

Αρχιτεκτονικές για τη βελτίωση της απόδοσης της κύριας μνήμης

             Η ευρύτερη κύρια μνήμη

             Απλή εναλλασσόμενη μνήμη

             Ανεξάρτητες τράπεζες μνήμης - Αποφυγή συγκρούσεων

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών