Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 3 | Προηγούμενο| Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 4η: Μικροπρογραμματιζόμενη Μονάδα Ελέγχου

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τη δομή της μικροπρογραμματιζόμενης μονάδας ελέγχου και τον τρόπο με τον οποίο ομαδοποιούνται τα σήματα ελέγχου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μορφή της μικροπρογραμματιζόμενης μονάδας ελέγχου στους  υπολογιστές DLX και MIPS. Επίσης, γίνεται αντιστοιχία της καλωδιωμένης και μικροπρογραμματιζόμενης μονάδας ελέγχου του DLX. Στη συνέχεια υπολογίζεται η επίδοση ενός υπολογιστή DLX, καθώς και ο τρόπος για να αυξήσουμε την επίδοση αυτή και να ελαττώσουμε το κόστος της μικροπρογραμματιζόμενης μονάδας ελέγχου.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της μικροπρογραμματιζόμενης μονάδας ελέγχου,

 

ομαδοποιείτε τα σήματα ελέγχου,

 

εξηγείτε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ένα μικροπρόγραμμα,

 

περιγράφετε την μικροπρογραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου του υπολογιστή DLX και του υπολογιστή MIPS,

 

συσχετίζετε την καλωδιωμένη και τη μικροπρογραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου του DLX,

 

υπολογίζετε την επίδοση της μικροπρογραμματιζόμενης μονάδας ελέγχου του DLX και να προτείνετε τρόπους για τη βελτίωση της επίδοσης αυτής.Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Εισαγωγή στη μικροπρογραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου 

Ομαδοποίηση σημάτων ελέγχου

Mικροπρογραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου του DLX 

Αντιστοιχία καλωδιωμένης και μικροπρογραμματιζόμενης μονάδας ελέγχου

Η μικροπρογραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου για αριθμητικές και λογικές εντολές

Eπίδοση της μικροπρογραμματιζόμενης μονάδας ελέγχου του DLX

Μέγεθος μικροεντολών του DLX

Μικροπρογραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου του MIPS 

Δημιουργία του μικροπρογράμματος

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνη : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών