Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 3 | Προηγούμενο| Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 3η: Καλωδιωμένη Μονάδα Ελέγχου

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται η καλωδιωμένη μονάδα ελέγχου του υπολογιστή DLX. Επίσης θα δούμε πώς μετατρέπουμε το αλγοριθμικό διάγραμμα καταστάσεων σε υλικό υπολογιστή, τους εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησής του, καθώς και πως μπορούμε να βελτιώσουμε την επίδοση της καλωδιωμένης μονάδας ελέγχου.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της καλωδιωμένης μονάδας ελέγχου,

 

να σχεδιάζετε το αλγοριθμικό διάγραμμα καταστάσεων για την εκτέλεση των εντολών,

 

να περιγράφετε και να υλοποιείτε την καλωδιωμένη μονάδα ελέγχου του DLX,

 

να παρουσιάζετε την επίδοση της καλωδιωμένης μονάδας ελέγχου.


Καλωδιωμένη μονάδα ελέγχου,   αλγοριθμικό διάγραμμα καταστάσεων


Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Εισαγωγή στην καλωδιωμένη μονάδα ελέγχου 

Μετατροπή αλγοριθμικού διαγράμματος καταστάσεων σε υλικό υπολογιστή

Υλοποίηση της καλωδιωμένης μονάδας ελέγχου 

Επίδοση της καλωδιωμένης μονάδας ελέγχου 

Καλωδιωμένη μονάδα ελέγχου του DLX 

Επίδοση καλωδιωμένης μονάδας ελέγχου του DLX

Βελτίωση επίδοσης καλωδιωμένης μονάδας ελέγχου του DLX

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνη : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών