Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 3| Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 2η: Σχεδίαση και υλοποίηση της διόδου δεδομένων και της μονάδας ελέγχου του υπολογιστή MIPS

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει να τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται η δίοδος δεδομένων και η μονάδα ελέγχου του υπολογιστή ΜIPS.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

εξηγείτε πως λειτουργεί το ρολόι για την ανάγνωση ή την εγγραφή ενός σήματος,

 

χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα κυκλώματα για την κατασκευή των τμημάτων της διόδου δεδομένων, για κάθε τύπο εντολής,

 

σχεδιάζετε τη δίοδο δεδομένων και τη βασική μονάδα ελέγχου ενός κύκλου του υπολογιστή MIPS,

 

σχεδιάζετε τη μονάδα ελέγχου όταν η εκτέλεση των εντολών χωρίζεται σε πολλούς κύκλους ρολογιού,

 

συγκρίνετε την υλοποίηση της διόδου δεδομένων του ενός κύκλου, με αυτή των πολλών κύκλων.
 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Ο ρόλος του ρολογιού στη μετάδοση σημάτων 

Μετάδοση σημάτων σε στοιχεία μνήμης

Ανάγνωση ή εγγραφή σήματος

Τα τμήματα της διόδου δεδομένων του υπολογιστή MIPS για κάθε τύπο εντολής 

Δίοδος δεδομένων για ανάκληση των εντολών και αύξηση του απαριθμητή προγράμματος

Δίοδος δεδομένων για τις εντολές τύπου R

Δίοδος δεδομένων για τις εντολές φόρτωσης και αποθήκευσης

Δίοδος δεδομένων για τις εντολές διακλάδωσης με συνθήκη και τις εντολές μεταπήδησης

Η δίοδος δεδομένων και η μονάδα ελέγχου ενός κύκλου 

Πως υλοποιείται η δίοδος δεδομένων ενός κύκλου του υπολογιστή MIPS

Η μονάδα ελέγχου της ALU

Πως σχεδιάζουμε τη βασική μονάδα ελέγχου ενός κύκλου

Τι λειτουργεί λανθασμένα στην υλοποίηση του ενός κύκλου

Η δίοδος δεδομένων και η μονάδα ελέγχου της εφαρμογής πολλών κύκλων 

Η υλοποίηση πολλών κύκλων

Πως χωρίζεται η εκτέλεση των εντολών σε κύκλους ρολογιού

Πως σχεδιάζεται η μονάδα ελέγχου

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνη : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών