Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 3 | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 5η: Διακοπές

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τις διακοπές στον υπολογιστή VAX και τον υπολογιστή MIPS και τις αιτίες που τις προκαλούν. Στην ενότητα αυτή θα δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το αλγοριθμικό διάγραμμα καταστάσεων ώστε να μπορούν να ελεγχθούν οι διακοπές. Τέλος θα δούμε γιατί είναι δύσκολος ο έλεγχος για διακοπές.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

ορίζετε τις διακοπές στον υπολογιστή VAX και τον υπολογιστή MIPS και να αναφέρετε που οφείλονται,

 

εξηγείτε πως γίνεται ο έλεγχος των διακοπών,

 

παρουσιάζετε τις δυσκολίες που προκύπτουν εξαιτίας των διακοπών,

 

εξηγείτε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων για την ανίχνευση των διακοπών.

διακοπές


Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Τι είναι οι διακοπές και που οφείλονται 

Διακοπές στον υπολογιστή VAX

Πως γίνεται ο έλεγχος των διακοπών

Ποια είναι η δυσκολία των διακοπών

Διακοπές στον υπολογιστή MIPS 

Πως γίνεται ο έλεγχος των διακοπών

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνη : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών