Πίσω

Δραστηριότητα 1

   Οι εντολές ενός υπολογιστή χρησιμοποιούν τελεστές και τελεστέους. Μπορείτε να εντοπίσετε τις διαφορές ανάμεσα στους δύο αυτούς όρους; Για περισσότερες λεπτομέρειες καλό θα ήταν να ανατρέξετε στην 1η ενότητα αυτού του κεφαλαίου.


Απάντηση δραστηριότητας 1

   Ο τελεστής αφορά στη λειτουργία που πρόκειται να εκτελέσει η εντολή και καθορίζεται από το πεδίο του κωδικού λειτουργίας της εντολής, ενώ ο τελεστέος αφορά στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εντολής και μπορεί να είναι το περιεχόμενο ενός καταχωρητή ή μιας θέσης μνήμης, ή μία σταθερά.