Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 5 | Προηγούμενο | Επόμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 9η: Απευθείας πρόσβαση στη μνήμη.

 Σκοπός  

 

Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει την απευθείας πρόσβαση στη μνήμη, τη λειτουργία της και τις παραμέτρους που τη διέπουν.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

περιγράφετε τη λειτουργία της απευθείας πρόσβασης στη μνήμη (DMA),

 

απαριθμείτε τα στάδια σε μια μεταφορά DMA,

 

παρουσιάζετε την DMA και τα συστήματα ιδεατής και κρυφής μνήμης.



  απευθείας πρόσβαση στη μνήμη (DMA)


 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

H λειτουργία της απευθείας πρόσβασης μνήμης

DMA και το σύστημα μνήμης

             Η DMA και η Ιδεατή μνήμη

             Η DMA και οι κρυφές μνήμες

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών