Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κεφάλαιο 5 | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

 Ενότητα 10η: Σχεδιάζοντας ένα σύστημα Εισόδου/Εξόδου

 Σκοπός  

 


Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει τη διαδικασία σχεδίασης ενός υπολογιστικού συστήματος εισόδου/εξόδου όπως αυτή επηρεάζεται από τις διάφορες απαιτήσεις που θέτουμε στην αρχή.


Προσδοκώμενα  
Αποτελέσματα  

Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 

αναφέρετε τους παράγοντες τους οποίους υπολογίζουμε στο σχεδιασμό ενός υπολογιστικού συστήματος εισόδου/εξόδου,

 

απαριθμείτε τα βήματα τα οποία ακολουθούνται κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος εισόδου/εξόδου.
 
 
Oι υποενότητες της ενότητας αυτής είναι: 

Σχεδιασμός συστημάτων Εισόδου/Εξόδου

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

 
 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 - Εκπαίδευση από Aπόσταση
Υπεύθυνος : Γρηγοριάδου Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών