Κεφάλαιο 6 | Ενότητα 9 | Ερωτήσεις επισκόπησης | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

  Επίλογος

Εχουμε ρίξει μία ματιά σε τρεις διαφορετικές μεθόδους για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε μία συσκευή I/O και τη μνήμη. Μεταβαίνοντας από τη μέθοδο της εξέτασης σε αυτή της οδηγούμενης από διακοπές και τέλος στη διασύνδεση DMA, μετατοπίζουμε το βάρος της διαχείρισης μίας λειτουργίας I/O από τον επεξεργαστή σε ένα σταδιακά εξυπνότερο ελεγκτή I/O. Αυτές οι μέθοδοι έχουν το πλεονέκτημα της αποδέσμευσης κύκλων επεξεργαστή. Τα μειονεκτήματά τους είναι ότι αυξάνουν το κόστος του συστήματος I/O. Λόγω των παραπάνω, ένα δεδομένο υπολογιστικό σύστημα μπορεί να επιλέξει ποιο σημείο μέσα σε αυτό το φάσμα είναι κατάλληλο για το σύστημα εισόδου/εξόδου που διαθέτει.