Πίσω

Δραστηριότητα 4

   Θεωρείτε πως οι μαγνητικές ταινίες ελικοειδούς σάρωσης είναι πολύ πιο χρήσιμες από τις παραδοσιακές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.


Απάντηση δραστηριότητας 4

  Η κύρια χρήση των μαγνητικών ταινιών είναι για τη δημιουργία εφεδρικών αρχείων (backup). Σε αυτή τη διαδικασία δεν ενδιαφερόμαστε ούτε για την ταχύτητα περιστροφής , ούτε για την ταχύτητα προσπέλασης, χαρακτηριστικά που υποτίθεται ότι βελτιώνονται με τις ταινίες ελικοειδούς σάρωσης. Δηλαδή οι ταινίες αυτές δεν είναι και τόσο χρήσιμες για τη δημιουργία αντιγράφων, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι είναι πιο ακριβές και εξασθενούν γρηγορότερα από τις παραδοσιακές ταινίες. Αλλά ούτε σαν τυπικό μέσο αποθήκευσης είναι συμφέρουσες, αφού για αυτό το σκοπό έχουμε τους σκληρούς δίσκους και τους οπτικούς δίσκους που αναπτύσσονται ραγδαία.