Πίσω

Δραστηριότητα 4

   Εάν υποθέσουμε πως έχουμε ένα σύνολο προγραμμάτων, πως υπολογίζουμε με την απόδοση ενός συστήματος αν τα προγράμματα του φόρτου εργασίας, εκτελούνται ίσο αριθμό φορών;


Απάντηση δραστηριότητας 4

   Ένας απλός τρόπος υπολογισμού της απόδοσης ενός συστήματος είναι να υπολογίσουμε τον αριθμητικό μέσο ο οποίος είναι ο μέσος όρος των χρόνων εκτέλεσης των προγραμμάτων του φόρτου.