Κεφάλαιο 3 | Ενότητα 1 | Επόμενο | Προηγούμενο | Λεξικό όρων

Δίοδος δεδομένων του υπολογιστή PDP-11

Η οργάνωση της διόδου δεδομένων του επεξεργαστή του PDP-11 απεικονίζεται στο σχήμα 3.1.2. Όπως φαίνεται η ALU και όλοι οι καταχωρητές είναι συνδεδεμένοι μέσω μίας αρτηρίας. Η αρτηρία αυτή βρίσκεται στο εσωτερικό της ΚΜΕ και δεν πρέπει να συγχέεται με τις εξωτερικές αρτηρίες, όπως είναι οι αρτηρίες που συνδέουν την ΚΜΕ με τη μνήμη και τις μονάδες εισόδου / εξόδου. Η εξωτερική αρτηρία της μνήμης φαίνεται στο σχήμα 3.1.2 και συνδέει την ΚΜΕ με τη μνήμη, μέσω του καταχωρητή δεδομένων (MDR) και τον καταχωρητή διευθύνσεων μνήμης (MAR). Ο καταχωρητής Υ είναι μόνιμα συνδεδεμένος με την πρώτη είσοδο (Α) της ALU και ο καταχωρητής Ζ είναι μόνιμα συνδεδεμένος με την έξοδο της ALU.

Σχήμα 3.1.2. Ο επεξεργαστής του PDP-11, ο οποίος αποτελείται από τη δίοδο δεδομένων και τη μονάδα ελέγχου καθώς και η επικοινωνία του με την κύρια μνήμη. Οι γραμμές από τη μονάδα ελέγχου που μεταφέρουν σήματα ελέγχου είναι με διακεκομμένες γραμμές και οι αρτηρίες για τη μεταφορά δεδομένων για μεταφορά δεδομένων (εσωτερικές αρτηρίες) είναι με κανονικές γραμμές. Ο επεξεργαστής χρησιμοποιεί μία μονή αρτηρία.

Ο επεξεργαστής του υπολογιστή VAX έχει στηριχθεί στον τρόπο με τον οποίο έχει κατασκευαστεί ο επεξεργαστής του υπολογιστή PDP-11. Δηλαδή χρησιμοποιεί μία μόνο αρτηρία.