Πίσω

Δραστηριότητα 2

   Να περιγράψετε τα βήματα τα οποία απαιτούνται για την ανάγνωση μιας λέξης από τη μνήμη, σύμφωνα με το ασύγχρονο πρωτόκολλο χειραψίας.
(Υπόδειξη: η διαδικασία αυτή απεικονίζονται στο σχήμα 5.5.1.)


Απάντηση δραστηριότητας 2

  

Τα βήματα στο πρωτόκολλο ξεκινούν αμέσως μετά από τη σηματοδότηση μίας αίτησης από τη συσκευή, μέσω της ανόδου του ReadReq και της τοποθέτησης της διεύθυνσης στις γραμμές Δεδομένων:

  1. Οταν η μνήμη βλέπει τη γραμμή ReadReq διαβάζει τη διεύθυνση από την αρτηρία δεδομένων και ανυψώνει την Ack για να δηλώσει ότι την είδε.
  2. Η συσκευή I/O βλέπει τη γραμμή Ack ενεργή και αποδεσμεύει τις γραμμές ReadReq και δεδομένων.
  3. Η μνήμη βλέπει τη ReadReq ανενεργή και ρίχνει τη γραμμή Ack, για να επιβεβαιώσει το σήμα ReadReq.
  4. Αυτό το βήμα ξεκινά όταν η μνήμη έχει έτοιμα τα δεδομένα. Τοποθετεί τα δεδομένα της αίτησης ανάγνωσης στις γραμμές δεδομένων και ανυψώνει τη DataRdy.
  5. Η συσκευή I/O βλέπει την DataRdy, διαβάζει τα δεδομένα από την αρτηρία και ειδοποιεί ότι έχει τα δεδομένα ανυψώνοντας την Ack.
  6. Η μνήμη βλέπει το σήμα Ack, ρίχνει την DataRdy και αποδεσμεύει τις γραμμές δεδομένων.
  7. Τελικά, η συσκευή I/O, βλέποντας την DataRdy να πέφτει, ρίχνει τη γραμμή Ack, η οποία δηλώνει ότι η μετάδοση ολοκληρώθηκε.
Μία νέα συναλλαγή αρτηρίας μπορεί τώρα να αρχίσει.