Πίσω

Δραστηριότητα 11

Θυμάστε με ποιον τρόπο καθορίζεται η λειτουργία που πρόκειται να εκτελεστεί από μία εντολή; Για περισσότερες λεπτομέρειες καλό θα ήταν να ανατρέξετε στην 1η ενότητα αυτού του κεφαλαίου και συγκεκριμένα στην υποενότητα «Αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών».


Απάντηση δραστηριότητας 11

Κάθε κωδικοποιημένη εντολή αποτελείται από πεδία. Ένα από τα πεδία αυτά καθορίζει τη λειτουργία που πρόκειται να εκτελεστεί, δηλαδή τον τελεστή και ονομάζεται πεδίο κωδικού λειτουργίας (opcode field).