Πίσω

Δραστηριότητα 5

Να εξηγήσετε με ποιον τρόπο παρέχεται προστασία των διεργασιών με τη χρήση της ιδεατής μνήμης.

Απάντηση δραστηριότητας 5

Με τη χρήση της ιδεατής μνήμης, οι διευθύνσεις περνούν μέσω μιας απεικόνισης από την ιδεατή στη φυσική μορφή τους. Κάθε διεργασία διαθέτει ένα πίνακα σελίδων, ο οποίος απεικονίζει τις διακριτές σελίδες στη μνήμη που μπορεί να προσπελάσει . Αυτή η προσέγγιση μπορεί να παρέχει προστασία χρήστη/επόπτη και ανάγνωσης/εγγραφής, απλά χρησιμοποιώντας σημαίες επίτρεψης σε κάθε σελίδα στη μνήμη. Σε περίπτωση που το υλικό ανιχνεύσει μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις στη μνήμη διακόπτει τη ΚΜΕ και καλεί το λειτουργικό σύστημα πριν μπορέσουν να κάνουν ζημιά. Προφανώς τα προγράμματα χρήστη δεν μπορούν να τροποποιήσουν τους πίνακες σελίδων τους.