Πίσω

Δραστηριότητα 3

Μπορείτε να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα ιδεατής μνήμης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.


Απάντηση δραστηριότητας 3

Κάθε ένα από τα δύο συστήματα μπορεί να είναι κατάλληλο για συγκεκριμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας βάσης δεδομένων όπως ένας τηλεφωνικός κατάλογος, τα δεδομένα και επομένως τα μπλοκ πρέπει να είναι σταθερού μήκους (σελιδοποίηση). Σε κάποια άλλη περίπτωση όπου τα δεδομένα δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, με τη σελιδοποίηση θα έπρεπε να ψάξουμε σε δύο ή τρία μπλοκ για να βρούμε τα δεδομένα. Αν το μέγεθος των μπλοκ στη σελιδοποίηση ήταν ίσο με το μεγαλύτερο μπλοκ, τότε θα υπήρχε σπατάλη χώρου. Επομένως η επιλογή ανάμεσα στα δύο συστήματα εξαρτάται από την υλοποίηση της εκάστοτε εφαρμογής.