Πίσω

Παράδειγμα

  Με βάση τα ακόλουθα δεδομένα, ποιά είναι η επίδραση της κρυφής μνήμης 2ου επιπέδου σχετικά με την ποινή αποτυχίας;

Aπάντηση

   Για μια άμεση αντιστοίχηση κρυφής μνήμης 2ου επιπέδου η ποινή αποτυχίας 1ου επιπέδου είναι:

Ποινή αποτυχίας1-δρόμουL1=10+25%*50=22,5 κύκλοι ρολογιού Προσθέτωντας το κόστος συσχετιστικότητας αυξάνεται το κόστος επιτυχίας μόνο 0.1 κύκλους ρολογιού με νέα ποινή αποτυχίας 1ου επιπέδου την εξής :
Ποινή αποτυχίας2-δρόμωνL1=10.1+20%*50=20,1 κύκλοι ρολογιού Στην πραγματικότητα η κρυφή μνήμη 2ου επιπέδου είναι σχεδόν πάντα συγχρονισμένη με την κρυφή μνήμη 1ου επιπέδου και τη CPU. Αναλογικά ο χρόνος επιτυχίας 2ου επιπέδου θα πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός κύκλων ρολογιού. Αν είμαστε τυχεροί μπορούμε να περιορίσουμε το χρόνο επιτυχίας του 2ου επιπέδου σε 10 κύκλους, εάν όχι, μπορούμε γύρω στους 11 κύκλους. Μια άλλη επιλογή είναι μια βελτίωση πάνω στην άμεση αντιστοίχηση 2ου επιπέδου κρυφής μνήμης.
Ποινή αποτυχίας2-δρόμωνL1=10+20%*50=20,0 κύκλοι ρολογιού
Ποινή αποτυχίας2-δρόμωνL1=11+20%*50=21,0 κύκλοι ρολογιού.
Τέλος παραδείγματος