Πίσω

Δραστηριότητα 6

Υποθέτουμε ότι σε 1000 αναφορές στην μνήμη υπάρχουν 40 αποτυχίες σε μια κρυφή μνήμη 1ου επιπέδου και 20 αποτυχίες σε μία κρυφή μνήμη 2ου επιπέδου. Ποιοι είναι οι διάφοροι ρυθμοί αποτυχίας;


Απάντηση δραστηριότητας 6

Ο ρυθμός αποτυχίας (είτε τοπικός είτε καθολικός) για τη κρυφή μνήμη 1ου επιπέδου είναι:40/1000 = 4%
Για τη κρυφή μνήμη 2ου επιπέδου έχουμε ότι:

  1. Τοπικός ρυθμός αποτυχίας=20/40=50%
  2. Καθολικός ρυθμός αποτυχίας=20/1000=2%