Πίσω

Παράδειγμα 1o

  Θεωρούμε ένα υπολογιστικό σύστημα στο οποίο ισχύουν τα ακόλουθα:
Ποινή αποτυχίας = 50 κύκλοι ρολογιού,
Όλες οι εντολές εκτελούνται σε 2.0 κύκλοι ρολογιού (αγνοώντας τις καθυστερήσεις),
Ρυθμός αποτυχίας = 2% και,
Aποτυχίες / Εντολή = 1,33 : Mέση τιμή αναφορών στη μνήμη ανά εντολή.
Ποιο είναι το κόστος στην απόδοση λαμβάνοντας υπόψη μας τη συμπεριφορά της κρυφής μνήμης;

Aπάντηση

Από τον τύπο 4.11, βάση του οποίου υπολογίζεται ο Χρόνος εκτέλεσης της ΚΜΕ έχω:

Χρόνος KME = IC x ( CP IΕκτέλεσης + Κύκλοι ρολογιού καθυστέρησης Μνήμης ανά εντολή ) x Xρόνος κύκλου ρολογιού
H Απόδοση συμπεριλαμβάνοντας τις αποτυχίες κρυφής μνήμης, δίνεται από τον τύπο:

Xρόνος Εκτέλεσης ΚΜΕ + Κρυφής μνήμης = IC x [ 2.0 + ( 1,33 x 2 % x 50 ) ] x

            Χρόνος κύκλου Ρολογιού =
            IC x 3,33 x Χρόνος κύκλου ρολογιού

Η παρουσία της κρυφής μνήμης δεν επηρεάζει τον Χρόνο κύκλου ρολογιού ή το πλήθος των εντολών. Κατά συνέπεια ο χρόνος της ΚΜΕ αυξάνεται με το CPI πό 2.0, για μία ιδανική κρυφή μνήμη, σε 3.33 για μία κρυφή μνήμη με αποτυχίες. Αν συμπεριλάβω στους υπολογισμούς του CPI και την ιεραρχία μνήμης, παρατηρώ ότι ο χρόνος της ΚΜΕ αυξάνει κατά έναν παράγοντα 1.67. Αν απ΄την άλλη αγνοήσω την ιεραρχία μνήμης, το CPI αυξάνεται κατά : 2.0 + 50 x 1.33 = 68.5, δηλαδή γίνεται 30 φορές μεγαλύτερη.