Πίσω

Δραστηριότητα 2

Η ταχύτητα με την οποία ο επεξεργαστής επεξεργάζεται τα δεδομένα είναι πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα με την οποία η μνήμη μπορεί να τον τροφοδοτεί με δεδομένα. Τι συνέπεια έχει αυτό στην απόδοση του συστήματος; Να προτείνετε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό.


Απάντηση δραστηριότητας 2

Η μικρή ταχύτητα της μνήμης σε σχέση με αυτή του επεξεργαστή έχει ως συνέπεια η μνήμη να αποτελεί έναν παράγοντα επιβράδυνσης της απόδοσης του επεξεργαστή και κατ΄ επέκταση ολόκληρου του συστήματος. Επομένως το ιδανικό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε μνήμη με μεγάλη χωρητικότητα αλλά και υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Μία τέτοια μνήμη όμως θα έχει πολύ υψηλό κόστος. Επομένως μία λύση θα ήταν να μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε το είδος της μνήμης το οποίο είναι κατάλληλο σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη χωρητικότητα και ταχύτητα που προσφέρει.