Πίσω

Παράδειγμα

 1. (με ρυθμό αποτυχίας): Υποθέστε ότι υπάρχει ένας υπολογιστής που το CPI (κύκλοι ρολογιού ανά εντολή) είναι 2,0 όταν όλες οι προσβάσεις στη μνήμη επιτυγχάνουν στην κρυφή. Τα μόνα δεδομένα που προσπελαύνονται είναι φόρτωσης και αποθήκευσης και αποτελούν το 40% των εντολών. Αν η ποινή αποτυχίας είναι 25 κύκλοι ρολογιού και ο ρυθμός αποτυχίας 2% πόσο πιο γρήγορο θα ήταν το μηχάνημα αν όλες οι εντολές ήταν επιτυχίες κρυφής μνήμης ;

  Aπάντηση

  Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε την απόδοση της μηχανής που πάντα πετυχαίνει (hits).

  χρόνος εκτέλεσης ΚΜΕ
   =  (κύκλοι ρολογιού ΚΜΕ  +  κύκλοι καθυστέρησης μνήμης) *  χρόνος ενός κύκλου ρολογιού.
   =  (IC  *  CPI +0) *  χρόνος ενός κύκλου ρολογιού
    =  IC  *  2,0  *  χρόνος ενός κύκλου ρολογιού

  Για τη μηχανή με την πραγματική μνήμη , πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε τους κύκλους καθυστέρησης μνήμης:

  κύκλοι καθυστέρησης μνήμης
   =  (IC *  αναφορές στη μνήμη ανά εντολή  * ρυθμός αποτυχίας  *  ποινή αποτυχίας)
    =  IC  *  (1  +  0,4)  * 0,02  *  25
   =  IC  * 0,7

  όπου ο όρος (1+0,4) υποδηλώνει μια πρόσβαση εντολής και 0,4 προσβάσεις δεδομένων ανά κύκλο ρολογιού. Άρα η ολική επίδοση είναι:

  (χρόνος εκτέλεσης ΚΜΕ με κρυφή μνήμη)
   =  (IC * 2,0  + IC  *  0,7)  *  κύκλος ρολογιού
   =  2,7  * IC  *  χρόνος ενός κύκλου ρολογιού

  και αν πάρουμε το λόγο αυτών:

  Άρα η μηχανή που δεν έχει αποτυχίες κρυφής μνήμης είναι 1,35 φορές γρηγορότερη.