Πίσω

Δραστηριότητα 2

   Μπορείτε να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο η εξίσωση της ΚΜΕ πλεονεκτεί έναντι του νόμου του Amdahl;


Απάντηση δραστηριότητας 2

   Η εξίσωση απόδοσης της ΚΜΕ πλεονεκτεί έναντι του νόμου του Amdahl γιατί μπορούμε να μετρήσουμε τα συστατικά της μέρη, ενώ είναι δύσκολο να μετρήσουμε το κλάσμα του χρόνου εκτέλεσης για ένα ορισμένο σύνολο εντολών.